Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Štúdium - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

UCHÁDZAČ

Prihlasovanie bolo ukončené.

UMB organizuje doplňujúce pedagogické štúdium v 2 vzdelávacích programoch:

  1. Doplňujúce pedagogické štúdium  ̶ ako trojsemestrálne štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti pre jednotlivé kategórie pedagogického zamestnanca
  2. Rozširujúce moduly doplňujúceho pedagogického štúdia  ̶  ako jednosemestrálne štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti pre ďalšiu kategóriu pedagogického zamestnanca.

Svoje otázky môžete písať na e-mail dps.umb@umb.sk