Tlačivá pre DPŠ

Pri žiadosti o prerušenie a o opätovné zaradenie do štúdia, o predčasné ukončenie štúdia, prípadne o odklad záverečných skúšok je potrebné použiť príslušné tlačivo.