Termín prihlásenia a prihláška na DPŠ

Prihlásiť sa na štúdium DPŠ, organizované UMB, so začiatkom výučby v septembri 2020, bude možné od 15. februára 2020 do 30. júna 2020. Po ukončení prihlasovania a posúdení prihlášok garantom štúdia dostanú záujemcovia mailom rozhodnutie o prijatí/neprijatí. Prijatým záujemcom budú mailom poslané informácie aj o termíne zápisu na štúdium, o rozvrhu na prvý semester štúdia, o výške školného a termíne jeho uhradenia. UMB umožňuje na základe písomnej žiadosti uhradiť školné v dvoch splátkach.

 

 

Kontakt

PaedDr. Lýdia Čellárová, PhD.

PaedDr. Lýdia Čellárová, PhD.referentka

Telefón 048/446 6227   +421907999639E-maillydia.cellarova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie