Termín prihlásenia a prihláška na DPŠ

Prihlasovanie na DPŠ, organizované UMB, s predpokladaným začiatkom  výučby v októbri 2019 bude možné od 1. apríla 2019 do 30. júna 2019. Po ukončení prihlasovania a posúdení prihlášok odborným garantom DPŠ dostanú záujemcovia  mailom rozhodnutie o prijatí/neprijatí. Prijatým záujemcom budú mailom poslané informácie o termíne zápisu na štúdium, o výške školného a termíne jeho uhradenia. UMB umožňuje uhradiť školné v dohodnutých splátkach na základe písomnej žiadosti.

 

Prihláška na DPŠ

Kontakt DPŠ

PaedDr. Lýdia Čellárová, PhD.

PaedDr. Lýdia Čellárová, PhD.referentka

Telefón 048/446 6227   +421907999639E-maillydia.cellarova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie