Doplňujúce pedagogické štúdium

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici  v súlade s § 44 zákona NS SR č. 138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, organizuje doplňujúce pedagogické štúdium pre absolventov a študentov vysokých škôl neučiteľských študijných odborov

Prihlasovanie otvorené od 15. 11. 2021.

UMB sa riadi protokolom ,,OTP (očkovaní, testovaní, prekonaní)“ Covid Automatu. Pod ,,OTP“ sa myslia výlučne osoby, ktoré sú plne očkované, testované (platnosť trvania testu 7 dní), alebo ochorenie COVID-19 prekonali za ostatných 180 dní.

http://www.umb.sk/aktuality/zaciatok-akademickeho-roka-2021-2022-na-umb-15462/