Celoživotné vzdelávanie UMB

Vitajte na stránke celoživotného vzdelávania Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá slúži ako úvodná brána k informáciám o celoživotnom vzdelávaní