Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Univerzitný deň kariéry 2016

Kariérne centrum UMB každoročne organizuje veľtrh pracovných príležitostí - Univerzitný deň kariéry. Siedmy ročník UDK sa uskutoční v októbri 2016 v čase od 9:30 - 15:00 v slávnostnej aule na Ekonomickej fakulte UMB. Podujatie ponúka študentom a absolventom UMB príležitosť stretnúť sa so zástupcami významných spoločností, získať informácie o potenciálnom zamestnávateľovi, kontakty na personalistov či nadviazanie spolupráce so spoločnosťami v oblasti stáži a diplomových prác. Zamestnávateľom umožňuje priamy kontakt so študentmi a absolventmi všetkých fakúlt UMB. Firmy a organizácie sa prezentujú prostredníctvom výstavných stánkov a participáciou na sprievodnom programe, ktorý pozostáva z prezentácií spoločností a zaujímavých motivačných prednášok.

Na minulom ročníku podujatia "Univerzitný deň kariéry 2015" ste mohli stretnúť zástupcov spoločností Accenture, Amazon, BDO, Campleaders, Dell, Deloitte, EY, IBM, Information Planet, Injoy Agency, KPMG, Henkel, PWC, Swiss Re. Predstavia sa projekty Eures, Erazmus +, SAIA, Zadobe.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici