Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Univerzitný deň kariéry 2015

Kariérne centrum UMB po šiestykrát organizovalo Univerzitný deň kariéry, ktorý sa konal 13. októbra 2015 v čase od 9.30 h. do 15.00 h. v slávnostnej aule na Ekonomickej fakulte UMB.

Podujatie ponúklo príležitosť študentom a absolventom UMB stretnúť sa so zástupcami významných spoločností, získať informácie o potenciálnom zamestnávateľovi, kontakty na personalistov či nadviazať spoluprácu so spoločnosťami v oblasti stáži, záverečných prác a pracovných ponúk. Firmy a organizácie sa prezentovali prostredníctvom výstavných stánkov a participáciou na sprievodnom programe, ktorý pozostával z prezentácií a zaujímavých motivačných prednášok.

Tento rok študenti mohli na UDK stretnúť zástupcov spoločností Accenture, Amazon, BDO, CampLeaders, Dell, Deloitte, EY, IBM, Injoy Agency, Information Planet, KPMG, Henkel, PwC, Swiss Re. Predstavili sa projekty EURES, Erazmus+, SAIA, Zadobe. Na evente bola pre študentov počas celého podujatia k dispozícii kariérová poradkyňa Janette Neklapilová so spoločnosti Neky, ktorá konzultovala životopisy a radila, čo je možné spraviť v rámci kariérového plánovania. Kariérová poradkyňa zároveň vystúpila v programe UDK s workshopom „Prines so sebou životopis – netradične ho vylepšíme".

Na pôdu Ekonomickej fakulty UMB sa v spolupráci s občianskym združením Zadobe vrátila aj bývalá absolventka Edita Bednárová, ktorá vo svojej motivačnej prednáške porozprávala na evente viac o svojej ceste cez korporáciu, neziskovku, freelancing až k vlastnému podnikaniu.

„Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa orientuje na posilňovanie spolupráce s praxou. Pokladáme za dôležité poskytnúť našim poslucháčom možnosti rozvíjať si pracovné zručnosti a zhromažďovať cenné skúsenosti už počas štúdia bez ohľadu na študijný program či odbor. Na univerzite už 7 rokov funguje Kariérne centrum, ktoré poskytuje našim študentom veľmi kvalitné služby v tejto oblasti. Okrem iných aktivít vždy na úvod akademického roku pripravuje aj veľtrh pracovných príležitostí Univerzitný deň kariéry."

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD., prorektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

 

 

Univerzitný deň kariéry 2015
Univerzitný deň kariéry 2015Univerzitný deň kariéry 2015Univerzitný deň kariéry 2015Univerzitný deň kariéry 2015Univerzitný deň kariéry 2015Univerzitný deň kariéry 2015Univerzitný deň kariéry 2015Univerzitný deň kariéry 2015Univerzitný deň kariéry 2015Univerzitný deň kariéry 2015Univerzitný deň kariéry 2015Univerzitný deň kariéry 2015Univerzitný deň kariéry 2015Univerzitný deň kariéry 2015Univerzitný deň kariéry 2015Univerzitný deň kariéry 2015Univerzitný deň kariéry 2015Univerzitný deň kariéry 2015Univerzitný deň kariéry 2015Univerzitný deň kariéry 2015Univerzitný deň kariéry 2015

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici