Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


UDK 2015

UDK 2015

Kariérne centrum UMB pre Vás študentov každoročne organizuje veľtrh pracovných príležitostí - Univerzitný deň kariéry. Podujatie ponúka študentom a absolventom UMB príležitosť stretnúť sa so zástupcami významných spoločností, získať informácie o potenciálnom zamestnávateľovi, kontakty na personalistov či nadviazanie spolupráce so spoločnosťami v oblasti stáži a diplomových prác. Firmy a organizácie sa budú prezentovať prostredníctvom výstavných stánkov a participáciou na sprievodnom programe, ktorý pozostáva z prezentácií spoločností a zaujímavých motivačných prednášok.

Šiesty ročník UDK sa uskutoční dňa 13. októbra 2015 od 9:30 - 15:00 v slávnostnej aule na Ekonomickej fakulte UMB.

 

Fotogaléria UDK


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici