Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Šta možeš da radiš posle završetka studija

  • Ekonomski fakultet

Apsolventi Ekonomskog fakulteta UMB mogu svoje znanje da iskoriste u privatnom, javnom i neprofitnom sektoru ne samo u okviru Slovačke republike nego i u inostranstvu. Uz obrazovanje, praktične veštine i mogućnost da deo studija završe u inostranstvu apsolventi mogu da steknu radna mesta na nivou srednjeg i višeg menadžmenta u turizmu, u poslovanju, u finansijskim institucijama, organima, organizacijama i institucijama EU, državnoj upravi, lokalnoj samoupravi i nevladinim organizacijama.

  • Fakultet političkih nauka i međunarodnih odnosa

Apsolventi Fakulteta političkih nauka i međunarodnih odnosa UMB zauzimaju pozicije rukovodilaca u različitim oblastima javne uprave u Slovačkoj republici: u službi u inostranstvu i u zastupanju Slovačke republike u međunarodnim organizacijama i institucijama; u državnoj upravi, posebno za integracione, organizacione odbore i odbore za odnose sa javnošću u Narodnoj skupštini Slovačke republike, u Vladi Slovačke republike, ministarstvima, najvišim organima specijalizovane državne uprave i teritorijalne državne uprave; u oblasti teritorijalne samouprave, kao i samouprave javnoupravnih korporacija; u političkim strankama i interesnim grupama; u oblasti masmedijalne komunikacije; u privatnoj sferi.

  • Fakultet prirodnih nauka

Fakultet prirodnih nauka UMB nudi obrazovanje u oblasti prirodnih nauka (biologija, geografija, geologija, hemija), environmentalistike, fizike, informatike a matematike. Studijski programi su fokusirani na stručne i nastavne studije datih  nauka u uzajamnim kombinacijama. Apsolventi se primenjuju u školskom obrazovnom sistemu na svim nivoima škola, kao i u državnoj, javnoj i privatnoj sferi. Takođe mogu da rade i kao stručnjaci za nenastavnu praksu.

  • Filozofski fakultet

Apsolventi stiču pedagoške kvalifikacije za rad u osnovnim školama i na svim tipovima srednjih škola, osmogodišnjim gimnazijama, jezičkim i umetničkim školama. Teoretsko znanje iz stručnih disciplina mogu da primene  u društvenim, kulturnim, obrazovnim i sportskim institucijama, redakcijama i reklamnim agencijama, kao i u naučnim institucijama i u poslovnoj praksi.

  • Pedagoški fakultet

Primena apsolvenata je u glavnom u oblastima: nastavnik u predškolskoj ustanovi, u osnovnoj, srednjoj, visokoj školi, radnik u pedagoško-psihološkom savetovalištu, radnik u centrima savetodavno-psiholoških službi, radnik u državnoj i javnoj upravi, radnik u oblasti javnog sektora, u poslovnoj sferi, radnik u ustanovama socijalne zaštite, radnik u kulturnim i obrazovnim ustanovama, radnik u ustanovi vaspitne prevencije i dopunskog vaspitanja i u svim oblastima slobodnih aktivnosti.

  • Pravni fakultet

Apsolvent studijskog odbora pravo stiče naučne i praktične poglede i znanje, savladava teorijske i metodološke osnove, stiče pretpostavke za osvajanje daljnjih naučnih grana u vezi sa pravom. Apsolvent se može primeniti u svim pravnim profesijama i administrativnim funkcijama, u pravosuđu, u tužilaštvu, u poslovnoj praksi, u državnoj upravi. Može da radi i u oblasti međunarodnih odnosa i diplomatije, u sferama međunarodnog prava.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici