Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Kada poslati prijavu

Osnovne informacije za kandidata za studije:

Osnovni uslov za prijem na 1. stepen studija je završetak kompletnog srednjeg obrazovanja, za 2. stepen je potreban uspešan završetak 1. stepena studija, a za 3. stepen se primaju diplomci 2. stepena studija. Jedan od uslova za upis na sve nivoe studija je i ispunjavanje zahteva iz postupka prijema koji je utvrdio fakultet.

Prijave do 31. 3. 2022. (1. i 2. stepen), do 27. 5. 2022. (3. stepen).

Prijave do 31. 3. 2022. (dnevne i vanredne studije 1. i 2. stepen), do 15. 6. 2022. (dnevne i vanredne studije 1., 2. a 3. stepen).

Prijave do 31. 3. 2022. (dnevne i vanredne studije 1., 2., 3. stepen). 

 

1.kolo podnošenja prijava do 28. 2. 2022. (dnevne i vanredne studije 1. stepen u studijskim programima: nastavnik fizičkog vaspitanja, nastavnik fizičkog vaspitanja u kombinaciji, nastavnik fizičkog vaspitanja i trener); do 31. 3. 2022.(dnevne i vanredne studije 1. stepen u ostalim studijskim programima); do 30. 4. 2021. (dnevne i vanredne studije 2. stepen); do 15. 5. 2022 (dnevne i vanredne studije 3. stepen); do 30.9.2022. (rigorozni ispiti). 2. kolo podnošenja prijava: 1.5. – 31.5.20221. (dnevne i vanredne studije1. stepen u studijskim programima: nastavnik fizičkog vaspitanja, nastavnik fizičkog vaspitanja u kombinaciji, nastavnik fizičkog vaspitanja i trener); 1.5. - 31.5.2022. (dnevne i vanredne studije 1. stepen u studijskom programu primenjena etnologija).

1.kolo prijemnih ispita 20.4. - 27.4.2022. (praktičan deo – provera talenta - dnevne i vanredne studije 1. stepen); 6.6. - 10.6.2022. (pismeni deo – dnevne i vanredne studije 1. stepen); 6.6. – 10.6.2022. (dnevne i vanredne studije 3. stepen). 2. kolo prijemnih ispita 1.6. – 10.7.2022. (praktičan deo – provera talenta – dnevne i vanredne studije 1. stepen).

Prijave do 30. 3. 2022. (dnevne i vanredne studije 1., 2. 3. stepen).

Promena roka za podnošenje prijava na Pedagoškom fakultetu UMB:

 

Prijemni ispiti 18. 6. 2022.  (pismeni deo – dnevne i vanredne studije 1., 2. stepen); 1.7. – 2.7.2022. (dnevne i vanredne studije 3. stepen). 2. kolo prijemnih ispita 13. – 14.7.2022. (u izabranim studijskim programima).

Prijave do 31. 4. 2022. (dnevne i vanredne studije 1. stepen), do 30. 6. 2022. (dnevne i vanredne studije 2. stepen); do 31. 5. 2022. (dnevne i vanredne studije 3. stepen).

Bez prijemnog ispita (dnevne i vanredne studije 1. stepen), 8.5.2022. – odlučivanje o prijemu za 1. stepen;

bez prijemnog ispita (dnevne i vanredne studije 2. stepen), 10. 7. 2022. – procena rezultata za 1. stepen studija kandidata za prijem na 2. stepen;

prijemni ispiti 20.6. – 24.6.2022. (dnevne i vanredne studije 3. stepen).

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici