Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Prijava za upis na fakultet

Kandidatima za studije (maturantima i ostalim kandidatima koji su ranije završili srednjoškolsko obrazovanje) preporučujemo da u elektronsku prijavu skeniraju sve relevantne priloge, uključujući potvrde o aktivnostima, u skladu sa zahtevima za određeni studijski program. Sastavni deo skeniranih  dokumenata jesu i svedočanstva sa jasno vidljivim pečatom škole i potpisom direktora.

Zvanično overene kopije svedočanstva (svedočanstava) ili drugih relevantnih priloga u skladu sa zahtevima relevantnog fakulteta dostavljaju se najkasnije na dan upisa.

Bliže informacije kandidati  mogu pronaći na veb stranici fakulteta na koji se žele prijaviti. Preporučujemo da se prema njima orijentišu.

 

 

Kandidat za studije na Univerzitetu Matej Bel u Banskoj Bistrici se prijavljuje ispunjvanjem prijave i slanjem prijave u predviđenom roku na relevantan fakultet. Prijave se mogu slati

 • u pismenoj formi (obrasci su dostupni na prodajnoj mreži za štampu ili u izabranim knjižarama ŠEVT i sl.).
 • u elektronskoj formi:
 • podnosioci zahteva za I, II i III stepen visokoškolskih studija se prijavljuju sa sajta
 • https://e-prihlaska.umb.sk
 • návod ako vyplniť e-prihlášku
 • Studenti Univerziteta Matej Bel u Banskoj Bistrici, koji su odlučili da nastave studije na našem  univerzitetu, direktno se prijavljuju u sistemu AiS2 u odeljku "Prijímacie konanie", zatim treba da predju na odeljak  VSPK060 "Elektronické prihlášky“

 

Za vreme elektronskog upisa kandidat:

 •  popuni elektronsku prijavu
 • potvrdi elektronsku prijavu
 • odštampa elektronsku prijavu
 • pošalje potpisanu prijavu uz dodatke poštom.  

 

PAŽNJA:

Fakulteti Univerziteta Matej Bel u Banskoj Bistrici prihvataju sniženje naknade za podnošenje elektronske prijave samo ako je prijava podneta preko elektronske prijave univerziteta

(https://e-prihlaska.umb.sk) u akademskom informacionom sistemu (AIS).

 

Ako se podnosi putem centralne elektronske prijave posredstvom Portala VŠ, kandidat plaća punu cenu.

 

Elektronske prijave

Elektronske prijave  za akademsku godinu 2021/2022. za sve studijske programe koje nude fakulteti Univerziteta, na raspolaganju su na novom portalu za prijave ,,eprihlas ".

 

LINK: https://e-prihlaska.umb.sk

 

Vodič (priručnik) je dostupan na sajtu e-prihlaska.umb.sk u odeljku "Pomocník" u gornjem levom uglu. Takođe i informacije podržane od strane Internet pretraživača.

 

Više na: Návod na vyplnenie elektronickej prihlášky pre uchádzačov VŠ štúdia

NAPOMENA: Studenti Univerziteta Matej Bel, koji su odlučili da nastave sa studijama na našem univerzitetu, prijavljuju se direktno u AIS2 sistemu u odeljku  VSPK060 „Prijímacie konanie"!

 

Da biste registrovali prijavu:

 

 1. Registrujte se ("Registrovať").
 2. Nakon registracije dobićete pristupna prava ("Login" i "Heslo") da biste se prijavili u sistem. 
  Lozinka mora imati najmanje 6 znakova, razlikuju se velika i mala slova a poželjno je da pored pisma bude i neka cifra ili ne-alfanumerički znak. Korisničko ime i lozinku držite u tajnosti. Kada unosite podatke u formular elektronske prijave, obratite pažnju na ispravan unos podataka.
 3. Popunite sve podatke u prijavi i kliknite na „Potvrdiť prihlášku“. 
  Nakon što završite sa e-aplikacijom, proverite ispravnost svih podataka koje ste uneli. Možete se vratiti u obrazac aplikacije i izmeniti podatke. PAŽNJA! Potvrđena aplikacija više ne može biti izmenjena (ova radnja je nepovratna).
 4. Nepravilni i nepotpuni unos podataka neće biti prihvaćen. U slučaju da ste pogrešno sačuvali prijavu, ne otvarajte novu, nego kontaktirajte studijsko odeljenje fakulteta koje će vam omogućiti pristup i mogućnost da ga ponovo možete popraviti.
 5. Odštampajte nalog za plaćanje i obrazac za prijavu.
 6. U roku koji je naveden u Pravilima za polaganje prijemnih ispita 2020/2021. treba poslati odštampan i potpisan zahtev sa dokazom o uplati za polaganje prijemnog ispita.
 7. NOVO!

Prijava se može potpisati i elektronski.

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici