Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Produžen je rok za podnošenje prijava za studije na UMB-u

Produžen je rok za podnošenje prijava za studije na UMB-u. Rok za podnošenje prijava na fakultete odredićemo u vezi sa razvojem korovirusne infekcije SARS-CoV-2. O terminu ćemo Vas obavestiti direktno preko veb stranice Univerziteta i veb stranice fakuleta UMB.

Zbog vanredne situacije prouzrokovane širenjem COVID-19 Filozofski fakultet UMB će za 2. termin podnošenja prijava (u periodu od 1.5.2020. do 31.5.2020.) prihvatiti dodatnu potvrdu lekara za studijske programe (gde se održava test za talente) nastavnik fizičkog vaspitanja, nastavnik fizičkog vaspitanja u kombinaciji i nastavnik fizičkog vaspitanja u kombinaciji sa nastavnik - trener u 1. stepenu studija.

Maturanti koji predaju prijave na fakultete UMB-a mogu da preuzmu ocene u elektronsku prijavu direktno iz elektronske djačke knjižice i ne postoji potreba da se prijava potvrdjuje sredniom školom.

Kandidatima za studije (maturantima i ostalim kandidatima koji su ranije završili srednjoškolsko obrazovanje) preporučujemo da u elektronsku prijavu skeniraju sve relevantne priloge, uključujući potvrde o aktivnostima, u skladu sa zahtevima za određeni studijski program. Sastavni deo skeniranih  dokumenata jesu i svedočanstva sa jasno vidljivim pečatom škole i potpisom direktora.

Zvanično overene kopije svedočanstva (svedočanstava) ili drugih relevantnih priloga u skladu sa zahtevima relevantnog fakulteta dostavljaju se najkasnije na dan upisa.

Bliže informacije kandidati  mogu pronaći na veb stranici fakulteta na koji se žele prijaviti. Preporučujemo da se prema njima orijentišu.

Prilikom podnošenja el. prijave koja sadrži tražene priloge nije potrebno slati štampanu verziju papirne prijave na pojedinačne fakultete UMB.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici