Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Izmena početka nastave u AG 2020/2021

Dana 17. avgusta 2020. godine u Rektoratu Univerziteta Matej Bel u Banskoj Bistrici održan je radni sastanak između rektora i predstavnika uprave UMB-a sa delegacijom Ministarstva obrazovanja na čelu sa ministrom Grohlingom. Tokom sastanka ministar prosvete dostavio  je i informacija o zahtevu rektorima slovačkih univerziteta, u kojima „u vezi sa koronarnom krizom, ministar prosvete smatra neophodnim da se vremenski interval između početka školske godine u osnovnim i srednjim školama i početkom akademske godine na visokim školama produži za otprilike mesec dana, pri čemu je na osnovu uzajamne rasprave najprikladniji datum za to ponedeljak, 28. septembar 2020., odnosno kasnije". U tom kontekstu, rektor je protumačio saglasnost Univerziteta Matej Bel u Banskoj Bistrici da 28. septembra 2020. započne predavanje u akademskoj godini 2020/2021.


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici