Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Fakultet prirodnih nauka UMB

Prodekan za pedagošku delatnost

PaedDr. Beáta Dobríkováodd.pre pedag.činnosť

Telefón 048/4467406E-mailbeata.dobrikova@umb.skPracoviskoFakulta prírodných vied / Prodekan pre pedagogickú činnosť

Odeljenje za studije

PaedDr. Beáta Dobríkováodd.pre pedag.činnosť

Telefón 048/4467406E-mailbeata.dobrikova@umb.skPracoviskoFakulta prírodných vied / Prodekan pre pedagogickú činnosť

Mgr. Jana Smolecováreferát pre evidenciu štúdia

Telefón 048/446 7407E-mailjana.smolecova@umb.skPracoviskoFakulta prírodných vied / Referát pre evidenciu štúdia

Alena Králikovásekretariát dekana a tajomníka

Telefón 048/446 7404E-mailalena.kralikova@umb.skPracoviskoFakulta prírodných vied / Dekanát

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici