Fakultet prirodnih nauka UMB

Prodekan za pedagošku delatnost

doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD.

doc. PaedDr. Miriam Spodniaková Pfefferová, PhD.prodekan pre pedagogickú činnosť

Telefón 048/446 7204E-mailmiriam.spodniakova@umb.skPracoviskoFakulta prírodných vied / Prodekan pre pedagogickú činnosť

Odeljenje za studije

PaedDr. Beáta Dobríková

PaedDr. Beáta Dobríkováodd.pre pedag.činnosť

Telefón 048/4467406E-mailbeata.dobrikova@umb.skPracoviskoFakulta prírodných vied / Prodekan pre pedagogickú činnosť
Mgr. Jana Smolecová

Mgr. Jana Smolecováreferát pre evidenciu štúdia

Telefón 048/446 7407E-mailjana.smolecova@umb.skPracoviskoFakulta prírodných vied / Referát pre evidenciu štúdia
Alena Králiková

Alena Králikováreferát pre evidenciu štúdia

Telefón 048/446 7408E-mailalena.kralikova@umb.skPracoviskoFakulta prírodných vied / Referát pre evidenciu štúdia