Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Fakultet političkih nauka i međunarodnih odnosa UMB

Prodekan za studije i razvoj

doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.docent

Telefón 048/446 1224E-maillucia.rysova@umb.skPracoviskoFakulta politických vied a medzinárodných vzťahov / Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie

Prodekan za nauku i istraživanje

prof. Ing. Pavel Nečas, PhD.profesor

Telefón 048/446 1312E-mailpavel.necas@umb.skPracoviskoFakulta politických vied a medzinárodných vzťahov / Katedra bezpečnostných štúdií FPVaMV

 

Odeljenje za studije

Bc. Anna Kyseľováštudijná referentka

Telefón 048/446 1237E-mailanna.kyselova@umb.skPracoviskoFakulta politických vied a medzinárodných vzťahov / Študijné oddelenie

Eva Žalmanováštudijná referentka

Telefón 048/446 1225E-maileva.zalmanova@umb.skPracoviskoFakulta politických vied a medzinárodných vzťahov / Študijné oddelenie

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici