Ekonomski fakultet, UMB

 

Prodekan za pedagošku delatnost

Ing. Mária Kanderová, PhD.

Ing. Mária Kanderová, PhD.odborný asistent s PhD.

Telefón 048/446 6618, 2130E-mailmaria.kanderova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Katedra kvantitatívnych metód a IS EF

 

Prodekan za naučno-istraživačke delatnosti

prof. Ing. Emília Zimková, PhD.

prof. Ing. Emília Zimková, PhD.profesor

Telefón 048/446 6322, 2140E-mailemilia.zimkova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Katedra financií a účtovníctva EF

 

Odeljenje za studije

Ing. Lucia Horvátová

Ing. Lucia Horvátovávedúca študijného oddelenia

Telefón 048/446 6127E-maillucia.horvatova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Študijné oddelenie
Jana Ďurdinová

Jana Ďurdinováreferentka študijného oddelenia

Telefón 048/446 6124E-mailjana.durdinova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Študijné oddelenie
Jana Matejková

Jana Matejkováreferentka študijného oddelenia

Telefón 048/446 6132E-mailjana.matejkova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Študijné oddelenie
Ing. Alena Dobrotová

Ing. Alena Dobrotováreferentka študijného oddelenia

Telefón 048/446 6125E-mailalena.dobrotova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Študijné oddelenie