Možnosti využívania voľného času

Športový klub UMB

Adresa: Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Sekretariát: Tajovského 57, 974 09 Banská Bystrica
tel.: 048/423 05 30, 446 51 92, 0907 843 516
www.sportklub.umb.sk, sportklub@umb.skpeter.zbinovsky@umb.sk

Klub vykonáva činnosť na úrovni vrcholového výkonnostného aj masového športu.

Predseda klubu: PaedDr. Peter Zbiňovský, PhD.

Združuje kluby:

 • Atletický klub ŠK UMB - predseda klubu: Mgr. Kamil Škarba. 
 • Basketbalové družstvo žien ŠK UMB - vedúca družstva: Mgr. Andrea Izáková, PhD. Klub vznikol v roku 2014 s cieľom vstupu do celoslovenskej 1. ligy žien SBA.
 • Gymnastický klub ŠK UMB (zameriava sa na gymnastické športy) - predseda klubu: PaedDr. Juraj Kremnický, PhD.
 • Hokejový univerzitný tím - vedúci tímu: Mgr. Lukáš Opáth. Klub vznikol v roku 2014 so zameraním na študentov UMB a vstupom do Európskej univerzitnej hokejovej ligy.
 • Horoklub ŠK UMB  (zameriava sa na outdoorové aktivity) - predseda klubu: Mgr. Miroslav Knoško.
 • Karate klub ŠK UMB (zameriava sa aj na iné bojové umenia) - predseda klubu: PaedDr. Peter Zbiňovský, PhD.
 • Klub juda ŠK UMB - predseda klubu: Mgr. Róbert Becík
 • TRIAN ŠK UMB  (zameriava sa na triatlon a plaveckú činnosť) - predseda klubu: Doc. PaedDr. Miroslav Nemec, PhD.
 • Klub technických športov ŠK UMB - predsedníčka klubu: PaedDr. Božena Paugschová, PhD. Združuje oddiel biatlonu a oddiel leteckých modelárov.
 • Klub Športu pre všetkých ŠK UMB - predsedníčka klubu: PaedDr. Júlia Palovičová, PhD. Klub je určený študentom a zamestnancom UMB, ktorí majú možnosť vykonávať nasledovné pohybové aktivity: plávanie, volejbal, basketbal, futbal, fl oorbal, aerobik, zumba, cvičenie vo fitness (posilňovňa), športová a kondičná gymnastika a ďalšie netradičné športy.

 

 

TJ Slávia Ekonóm UMB

Adresa: Tajovského 10, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048 446 63 18
Fax: 048 415 27 93
juraj.nemec@umb.sk

Vykonáva činnosť na úrovni vrcholového, výkonnostného aj masového športu. Predsedom je prof. Ing. Juraj Nemec, CSc..

Oddiely:

 • lyžovanie - so zameraním na klasické lyžovanie
 • orientačné športy - so zameraním činnosti na lyžiarsky OB, klasický OB a OB na bicykloch

 

Telovýchovná a športová činnosť na UMB v Banskej Bystrici sa realizuje v objektoch v správe súčastí UMB:

 • športová hala – FF UMB, Tajovského 40,
 • gymnastická telocvičňa – FF UMB, Tajovského 40,
 • úpolová zrkadlová telocvičňa – FF UMB, Tajovského 40,
 • krytá plaváreň – FF UMB, Tajovského 40,
 • pohybové štúdio /zrkadlová telocvičňa/ – FF UMB, Tajovského 57,
 • posilňovňa Fitnes centrum – FF UMB, Tajovského 57,
 • atleticko-futbalový areál – FF UMB, Tajovského 57,
 • tenisový areál /asfaltový/ - FF UMB, Tajovského 57,
 • hádzanársky areál /asfaltový/ - FF UMB, Tajovského 57,
 • pohybové štúdio – EF UMB, Tajovského 10,
 • posilňovňa – EF UMB, Tajovského 10,
 • telocvičňa veľká – PF UMB, Ružová 13,
 • tenisové kurty – FF UMB, Ružová 13.

 

Umelecké súbory:

Univerzitný spevácky zbor Mladosť

Univerzitný spevácky zbor Mladosť je reprezentačné a inštruktívne teleso pre potreby štúdia a prípravy učiteľov – dirigentov detských speváckych zborov.

Spevácky zbor za roky svojho pôsobenia získal mnohé ocenenia na domácich festivaloch a súťažiach (Akademická Banská Bystrica, Súťaž V. Figuša-Bystrého, Celoštátna súťaž Matice slovenskej) ale i v zahraničí (Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Ukrajina, Bulharsko, Belgicko- Neerpelt,, Francúzsko – Tours, Veľká Británia, Švédsko – Oskarshamn,, Nemecko – Zwickau, Holandsko - Veldhoven , Chorvátsko, Taliansko –Sardínia, Česko atď.

V dramaturgii sa orientuje na štúdium skladieb všetkých štýlových období a vývoja dejín hudby. Podieľa sa na rôznych projektoch v rámci medzinárodných sympózií a workshopov.

Umelecký vedúci: prof. PaedDr. Milan PAZÚRIK, CSc.

Adresa: Ružová ulica 13, 974 11 Banská Bystrica
tel.: 048/446 45 18
fax: 048/446 44 44
mobil: 0905 553 651
www.pdf.umb.sk  milan.pazurik@umb.sk, 

 

Univerzitný folklórny súbor Mladosť

Univerzitný folklórnz súbor Mladosť je reprezentačné umelecké teleso UMB. Interpretuje folklór z celého Slovenska, najmä jeho typických regiónov (Zemplín, Terchová, Myjava, Horehronie, Podpoľanie). Pri svojej činnosti reprezentuje univerzitu na domácom aj zahraničnom poli a prostredníctvom šírenia národných tradícii nadväzuje kontakty so zahraničnými univerzitami.

Umelecký vedúci: Mgr. art. Martin Urban, PhD.

Adresa: Komenského 20, 974 11 Banská Bystrica
tel.: 048/446 45 11, 4512 45 12
fax: 048/446 44 44
mobil: 0908 170 128
www.ufsmladost.sk martinurban72@gmail.com

 

 

University Dance Center - tanečné a pohybové kurzy na UMB

Adresa: Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
www.unidc.sk unidc@unidc.sk

 

UNIS UMB – študentský divadelný súbor

Študentský divadelný súbor UNIS UMB vznikol v roku 2015 zo študentskej iniciatívy študentov a študentiek Filozofickej fakulty UMB, ktorí citlivo vnímali vlastnú potrebu tvorivej a umeleckej realizácie sa nad rámec školských kurikúl, čo sa stalo podnetom na založenie divadelného kolektívu. UNIS UMB vytvára priestor pre študentov a študentky univerzity so záujmom venovať sa a svoj čas divadlu.

Divadelný súbor debutoval hrou Ženy národné, nádoby strieborné, s ktorou sa v roku 2016 zúčastnil prehliadky divadiel mladých Karvašova Bystrica 2016 a 50. ročníka Akademického Prešova 2016. Súbor  v akademickom roku 2015/2016 mal za sebou celkove jednu premiéru s piatimi reprízami.

V akademickom roku 2016/2017 sa kolektív rozšíril o členov a členky aj z ďalších fakúlt (FPV, EF, PdF) a pripravil si hru s názvom Padlý K/kráľ. Divadelníci hru opäť predstavili na Karvašovej Bystrici, Akademickom Prešove a okrem toho, i na Zochovej divadelnej Revúcej. 

Na prehliadkach v oboch rokoch boli členovia a členky súboru ocenení za individuálne herecké výkony (Dušan Ambróš, Tereza Prielomková, Simona Slačková).

Vedúcou súboru je Margita Vojtkuľáková (študentka FF);

kontakt: vojtkulakovam@gmail.com.

 

V - klub

http://www.ilovemusic.sk/disco-kluby/v-klub

 

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Dana Straková