Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Umelecké telesá

  Univerzitný zmiešaný spevácky zbor Mladosť

  Univerzitný zmiešaný spevácky zbor Mladosť je reprezentačné a inštruktívne teleso pre potreby štúdia a prípravy učiteľov – dirigentov detských speváckych zborov.

  Spevácky zbor za roky svojho pôsobenia získal mnohé ocenenia na domácich festivaloch a súťažiach (Akademická Banská Bystrica, Súťaž V. Figuša-Bystrého, Celoštátna súťaž Matice slovenskej) ale i v zahraničí (Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Ukrajina, Bulharsko, Belgicko- Neerpelt,, Francúzsko – Tours, Veľká Británia, Švédsko – Oskarshamn,, Nemecko – Zwickau, Holandsko - Veldhoven , Chorvátsko, Taliansko –Sardínia, Česko atď.

  V dramaturgii sa orientuje na štúdium skladieb všetkých štýlových období a vývoja dejín hudby. Podieľa sa na rôznych projektoch v rámci medzinárodných sympózií a workshopov.

  Je reprezentačné a inštruktívne teleso pre potreby štúdia a prípravy učiteľov-dirigentov detských speváckych zborov. Spevácky zbor za roky svojho pôsobenia získal mnohé ocenenia na domácich festivaloch a súťažiach (Akademická Banská Bystrica, Súťaž V. Figuša-Bystrého, Celoštátna súťaž Matice slovenskej), ale aj v zahraničí (Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Ukrajina, Bulharsko, Belgicko – Neerpelt, Francúzsko – Tours, Veľká Británia, Švédsko – Oskarshamn, Nemecko – Zwickau, Holandsko – Veldhoven, Chorvátsko, Taliansko – Sardínia, Česko atď. V dramaturgii sa orientuje na štúdium skladieb všetkých štýlových období a vývoja dejín hudby. Podieľa sa na rôznych projektoch v rámci medzinárodných sympózií a workshopov. 

  Viac informácií o Umeleckom zmiešanom speváckom zbore Mladosť

  Umelecký vedúci: prof. PaedDr. Milan PAZÚRIK, CSc.

  Adresa: Ružová ulica 13, 974 11 Banská Bystrica
  tel.: 048/446 45 18
  fax: 048/446 44 44
  mobil: 0905 553 651

  e-mailmilan.pazurik@umb.sk
  www.pdf.umb.sk

   

  Univerzitný folklórny súbor Mladosť

  Je reprezentačné umelecké teleso UMB, Súbor má v repertoári diela z povodia Hrona (Tekov, Podpoľanie a Horehronie), ale tiež regióny odkiaľ prichádzajú študenti na UMB (Kysuce a Orava, Myjavsko a horná Nitra, Gemer, Spiš, Šariš, Zemplín), čím sami vplývajú na tvár Mladosti. Realizovať sa môžu v mužskej a ženskej speváckej skupine, ľudovej hudbe, tanečnom súbore, ako inštrumentalisti, krojovej dielni a technickej podpore. Významná je spolupráca UFS Mladosť s krajanmi, podporovaná aj Metodickým centrom UMB, v kontexte stratégie UMB voči Slovákom žijúcich v zahraničí. Aktuálne je súčasťou repertoáru aj program "Obrazy z Dolnej zeme" a tiež "Od rubáča po vence, akože je neveste", reprezentujúce výnimočné hudobno-tanečné a výtvarné artefakty krajanských enkláv, aj prostredníctvom priamej spolupráce s originálnymi umeleckými osobnosťami z krajanského prostredia. Prepojenie Katedry hudobnej kultúry PF UMB a progresívneho Centra pre hudobno-tanečnú kultúru, s umeleckými súbormi Mladosť, umožňuje rozvoj umeleckých a edukačných aktivít všetkých mladosťákov. UFS Mladosť je spoluorganizátorom kultúrneho života akademickej obce a banskobystrickej verejnosti. Pre Mladosť je vlastné hosťovanie partnerských telies, aktívna performingová aktivita v meste a regióne. UFS produkuje aj zábavové formáty Bašável s Mladosťou, Tančiareň a systém tanečných a speváckych zábav nerepertoárového charakteru, čím umožňuje mladým ľuďom využiť svoj voľný čas na rozvoj a potešenie, aj bez nutnosti systematickej činnosti v súbore. UFS spolupracuje s Univerzitným tanečným centrom na výučbe ľudového tanca. Mladosť je pravidelným účastníkom akademických súťaží (Akademický Zvolen a Nitra), postupových súťažných prehliadok a festivalov Haravara a HDSaT v Heľpe, v spolupráci so Stredoslovenským osvetovým strediskom v Banskej Bystrici. Mladosť je využívaným účinkujúcim na vrcholných festivaloch na Slovensku (Heľpa, Detva, Výhodná a ďalšie). Za posledných 5 rokov súbor absolvoval zájazdy na Borneo, Taiwan, Austráliu, Čínu, Česko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, a pripravuje niekoľko aktivít v ďalších exkluzívnych destináciách. Aj týmto spôsobom šíri dobré meno Univerzity Mateja Bela a mesta Banská Bystrica

  Viac informácií o Umeleckom folklórnom súbore Mladosť

  Umelecký vedúci: Mgr. art. Martin Urban, PhD.

  Adresa: Komenského 20, 974 11 Banská Bystrica
  tel.: 048/446 45 11, 4512 45 12
  mobil: 0908 170 128

  e-mailmartin.uban@umb.sk
  www.ufsmladost.sk

   

  Univerzitný komorný orchester  Mladosť

  Komorný orchester Mladosť je reprezentačné umelecké teleso UMB. Pôsobí pri Katedre hudobnej kultúry PF UMB. Orchester si kladie za cieľ interpretovať a sprístupňovať diela slovenskej hudby so zameraním predovšetkým na repertoár staršej slovenskej hudby šľachtických tancov 16. – 18. storočia. Druhým okruhom repertoáru sú diela inšpirované folklórom a súčasná tvorba členov Katedry hudobnej kultúry. Okrem reprezentácie univerzity si orchester kladie za cieľ šíriť a popularizovať i menej známe diela a tak prispieva k rozvoju národnej kultúry a vypĺňaniu „bielych miest“ slovenskej hudby so zachovaním a presadzovaním princípu vysokej umelecko-estetickej hodnoty.

  Viac informácií o Umeleckom komornom orchestri Mladosť

  University Dance Center - tanečné a pohybové kurzy na UMB

  Adresa: Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
  www.unidc.sk

  e-mailunidc@unidc.sk

   

  UNIS UMB – študentský divadelný súbor

  Študentský divadelný súbor UNIS UMB vznikol v roku 2015 zo študentskej iniciatívy študentov a študentiek Filozofickej fakulty UMB, ktorí citlivo vnímali vlastnú potrebu tvorivej a umeleckej realizácie sa nad rámec školských kurikúl, čo sa stalo podnetom na založenie divadelného kolektívu. UNIS UMB vytvára priestor pre študentov a študentky univerzity so záujmom venovať sa a svoj čas divadlu.

  Divadelný súbor debutoval hrou Ženy národné, nádoby strieborné, s ktorou sa v roku 2016 zúčastnil prehliadky divadiel mladých Karvašova Bystrica 2016 a 50. ročníka Akademického Prešova 2016. Súbor  v akademickom roku 2015/2016 mal za sebou celkove jednu premiéru s piatimi reprízami.

  V akademickom roku 2016/2017 sa kolektív rozšíril o členov a členky aj z ďalších fakúlt (FPV, EF, PdF) a pripravil si hru s názvom Padlý K/kráľ. Divadelníci hru opäť predstavili na Karvašovej Bystrici, Akademickom Prešove a okrem toho, i na Zochovej divadelnej Revúcej. 

  Na prehliadkach v oboch rokoch boli členovia a členky súboru ocenení za individuálne herecké výkony (Dušan Ambróš, Tereza Prielomková, Simona Slačková).

  Vedúcou súboru je Mgr. Martina Kubealaková, PhD.

  e-mailmartina.kubealakova@umb.sk