Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  PLATBA - zo zahraničia cez sprostredkujúcu banku (krajiny mimo SEPA)

  Názov účtu príjemcu:

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

  Banka príjemcu:

  Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
  BIC / SWIFT:  SPSRSKBAXXX

  Sprostredkujúca banka príjemcu:
   

  Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovakia
  BIC / SWIFT: SUBASKBXXXX

  Číslo účtu príjemcu:

  IBAN: SK44 8180 0000 0070 0009 5857

  Variabilný symbol: podľa príslušného študentského domova
  Konštantný symbol: 0308
  Špecifický symbol: ID osoby AiS2
     

  Variabilný symbol podľa ŠD:

  Študentský domov 1                                VS: 61123456
  Študentský domov 2                                VS: 62123456  
  Študentský domov 3                                VS: 63123456
  Študentský domov 4                                VS: 64123456
  Študentský domov 5                                VS: 65123456

  Z dôvodu automatizovaného spracovania poplatkov v informačnom systéme akceptujeme len bezhotovostné platby.

  Poplatok za ubytovanie bude vygenerovaný v informačnom systéme AiS2 = SEPA Príkaz na úhradu. Až po jeho vygenerovaní vykonajte platbu.


  Poplatok za ubytovanie za obdobie september - február = 6 mes., musí byť uhradený jednorazovo pred nástupom na študentský domov.

  Splatnosť: 01. 08. - 15. 08. 2024 / študenti UMB
  Splatnosť:                                     / uchádzači

  Poplatok za ubytovanie za obdobie marec - jún = 4 mes., musí byť uhradený jednorazovo.

  Splatnosť: 01. 02. - 20. 02. príslušného roka