Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Správa účelových zariadení UMB

  Správa účelových zariadení UMB

  Správa účelových zariadení UMB
  Trieda SNP 53, 
  974 00 Banská Bystrica

  Tel: +421 48 446 69 11 
  www.ubytovanie.umb.sk

  Ako nás nájdete:

  • zo železničnej stanice pešo 10 min. smer Sídlisko
  • z autobusovej stanice – pešo smer žel. stanica a Sídlisko (15 min. )

  SÚZ bola zriadená dňa 1.1.1995 rozhodnutím rektora UMB v Banskej Bystrici, č.724/94 zo dňa 10.12.1994, v zmysle § 10, ods. 1, písm. e) a § 13, ods. 3, zákona o vysokých školách č. 172/1990 Zb.z. v znení neskorších predpisov.
  Bola zriadená ako samostatná organizačná zložka UMB s delegovanou právnou subjektivitou v oblasti:

  • pracovno-právnej a sociálnej
  • hospodárskej v rámci schváleného rozpočtu UMB
  • podnikateľskej podľa všeobecne platných právnych predpisov
  • organizačnej
  • v ďalších oblastiach podľa rozhodnutia UMB (prerozdeľovanie lôžok, poskytovanie stravovania, odvolacie konanie v oblasti ubytovania).

  Predmet činnosti SÚZ UMB je v zriaďovacej listine vymedzený ako poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb v pôsobnosti UMB.
  Je organizačnou zložkou verejnej vysokej školy UMB. Nie je však právnickou osobou. Tou je jej zriaďovateľ UMB. Riadi sa zákonom č. 131/2002 o vysokých školách v znení neskorších predpisov, smernicami, pokynmi, rozhodnutiami UMB, internými smernicami SÚZ, Domovým poriadkom SÚZ a ich doplnkami.
  Vyhlásenie k poškodzovaniu majetku SÚZ UMB
  Organizačne sa SÚZ UMB skladá z riaditeľstva správy a ním riadených prevádzkových jednotiek:
  riaditeľstvo správy: Tr. SNP 53, Banská Bystrica

  Študentské domovy:

  Študentské jedálne:

  ŠJ1, ul. Tajovského 40 (ŠD1)
  Výdajné miesto, ul. Tr. SNP 53 (ŠD4)

  Na čele celej SÚZ UMB je riaditeľ, ktorý organizačne riadi chod vyššie uvedených pracovísk ako i spôsob rozdeľovania a prideľovanie lôžok študentom UMB. Spolupracuje so študentskou internátnou radou.
  SÚZ poskytuje študentom UMB sociálne služby, a to ubytovacie a stravovacie.

  kontakt:

  Mgr. Ján Grénerriaditeľ

  Telefón 048/446 6914E-mailjan.grener@umb.skPracoviskoSpráva účelových zariadení