Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Všeobecné informácie

  Všeobecné informácie o platbách na UMB

  1. Úhrada poplatkov spojených so štúdiom sa realizuje výhradne bezhotovostným prevodom na bežný účet UMB číslo účtu IBAN: SK7581800000007000095590 BIC: SPSRSKBA (starší tvar 7000095590/8180) s uvedením nasledujúcich platobných údajov:

  Konštantný symbol (KS): 0308

  Variabilný symbol (VS) – slúži ako identifikátor účelu platby:
  • uviesť podľa príslušného druhu poplatku danej fakulty

  • Prijímacie konanie
  • Školné
  • Preukazy
  • Ubytovanie
  • Stravovanie
  • Rigorózne konanie
  • Habilitačné konanie
  • Doklady o štúdiu

  Špecifický symbol (ŠS) - slúži ako identifikátor platiteľa - uviesť:

  • IO osoby v AIS = Identifikátor Osoby (číselný login, resp. v systéme AIS v aplikácii VSES017 vedľa mena študenta - podľa obrázka alebo v nových správach v systéme AiS2).
  Všeobecné informácie

  Špecifický symbol (ŠS) u prijímacieho konania - uviesť:

  • uchádzači SR - rodné číslo
  • zahraniční uchádzači - dátum narodenia v tvare DDMMRR

  V prípade nedodržania požadovaných platobných údajov (správny VS a ŠS) sa bude platba považovať za neuhradenú.

  Každý druh poplatku je potrebné uhradiť samostatne (rôzne variabilné symboly).

  2. Doklad o uhradení poplatku za daný úkon je povinnou prílohou žiadosti alebo prihlášky, okrem poplatku za preukaz študenta.

  3. Úhrada poplatkov spojených s ubytovaním sa realizuje výhradne bezhotovostným prevodom na bežný účet UMB číslo účtu IBAN: IBAN: SK4481800000007000095857
  BIC: SPSRSKBA (viď: Ubytovanie)