Ing. Slavka Račáková, PhD.

Ing. Slavka Račáková, PhD.referát pre vedu a výskum

Telefón 048/446 7431E-mailslavka.racakova@umb.skPracoviskoFakulta prírodných vied / Prodekan pre vedu a výskum