Pridelené ubytovanie - akademický rok 2017/18

Úhrada nájomného za pridelené lôžko sa realizuje výhradne bezhotovostným prevodom - z Vášho účtu na účet SÚZ UMB.

Štátna pokladnica:
IBAN: SK4481800000007000095857

POZOR:

Variabilný symbol (VS) pridelený podľa študentského domova:

 • Študentský domov 1: VS = 61123456
 • Študentský domov 3: VS = 63123456
 • Študentský domov 4: VS = 64123456
 • Študentský domov 5: VS = 65123456

Špecifický symbol (ŠS) = ID študenta (číselný kód, ktorý používate ako meno používateľa na prihlásenie
do AiS2).

V prípade nesprávne zadaného VS a ŠS nie je možné Vašu platbu spárovať s predpisom a platba bude považovaná ako NEUHRADENÁ!

Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje, nakoľko nie je možné identifikovať platiteľa v informačnom systéme SÚZ UMB.

Študent sa môže ubytovať v ŠD až po uhradení platby za pridelené lôžko.

 • Platbu za ubytovanie za ZS akademického roka 2017/18 uhraďte v termíne do 20. 08. 2017. Platnosť tohto termínu je už ukončená, neplatná.

 • V dňoch 28. až 30. 08. 2017 prebehne prerozdelenie lôžok, za ktoré platba nebola uhradená do 20. 08. 2017. Aktualizácia akceptácie žiadostí o ubytovanie zaevidovaných v AiS-e bude 31. 08. 2017, zároveň v AiS-e nájdete  údaje o pridelenej izbe a výške poplatku. Poplatok za ubytovanie uhraďte v termíne do 06. 09. 2017 (platba už pripísaná na účet SÚZ UMB). Platnosť tohto termínu je už ukončená, neplatná.

 • Nájomné musí byť uhradené jednorázovo (za 5 mes.) pred nástupom na študentský domov. MANUÁL TU  (manuál platný  pre ak. rok 2017/18).
 • Po neuhradení platby do daného termínu, študent pridelené lôžko stráca. 
 • ZAHRANIČNÍ ŠTUDENTI - možnosť platby v hotovosti pri ubytovaní sa.
 • Študentom 1. roka štúdia konkrétny študentský domov a lôžko prideľuje SÚZ UMB.

Informácie:

 • Študenti, ktorým bolo pridelené lôžko na akademický rok 2017/18 v študentských domovoch 1, 3, 4, 5 a majú záujem ubytovať sa v dňoch od 01. 09. do 04. 09. 2017, môžu využiť možnosť dočasného ubytovania na študentskom domove 1.
  Záujem o dané ubytovanie nahláste v dňoch 30. 08. a 31. 08. 2017 do 12:00 hod. na @ adrese: katarina.orlickova@umb.sk
  Požiadavky po 12:00 hodine nebudú akceptované.
 • Možnosť ubytovať sa na ŠD od 04. 09. 2017 v pracovných dňoch od 07:30 - 14:00 hod.
 • Študent si prinesie so sebou :
  • platný OP (zahraniční študenti PAS);
  • 2 ks zodpovedajúce fotografie 3,0 x 3,5 cm - platí pre študentov 1. r. I. st.

  

 

 

 

 

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma:  Jana Michalčíková