PaedDr. Slavomíra Očenášová, PhD.

PaedDr. Slavomíra Očenášová, PhD.

PaedDr. Slavomíra Očenášová, PhD.referent marketingovej komunikácie

Telefón 048/446 1175   +421915595362E-mailslavomira.ocenasova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou