JUDr. Roman Zátek

JUDr. Roman Zátekprávnik

Telefón +421 48 466 1167   +421 907 706 991E-mailroman.zatek@umb.skPracoviskoRektorát / Oddelenie právnych služieb a vnútornej kontroly