https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Prehľad ukončených projektov zo štrukturálnych fondov EÚ za OP Vzdelávanie

Mobility - podpora vedy, výskumu a vzdelávania na UMB

Ďalšie vzdelávanie ako výzva k aktívnemu starnutiu

Inovatívne kroky pre potreby vysokoškolského vzdelávania v 21. storočí 

Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania na UMB v Banskej Bystrici

Rozvoj znalostných a pedagogických kompetencií pracovníkov vedy
a výskumu a doktorandov na UMB

Zvýšenie kvality riadenia vysokoškolského vzdelávania na UMB

Podpora výučby študijných programov v cudzích jazykoch

Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl
v predmete Informatika