Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Príprava nových kapacít pre EŠIF 1

 

Hlavný riešiteľ projektu: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 

Partneri projektu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická univerzita v Bratislave, Katolícka univerzita v Ružomberku, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach