https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Univerzita - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Aktuálne výzvy

 

Vyhlásené výzvy pre projekty z európskych štrukturálnych a investičných fondov nájdete na stránkach jednotlivých operačných programov alebo na stránke ITMS2014+:

https://www.itms2014.sk/vyhladavac-grantov?ff=_i=;;_s=1;;_f=240