https://www.umb.sk/cms/handler.php
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Rozvoj - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah

Komisia pre rozvoj a informatizáciu UMB

Predseda komisie

doc. Ing. Marek Drímal, PhD.

doc. Ing. Marek Drímal, PhD.docent

Telefón 048/446 1119   +421 907 827 831E-mailmarek.drimal@umb.skPracoviskoFakulta prírodných vied / Katedra životného prostredia FPV

Členovia komisie

Ekonomická fakulta UMB

Ing. Michal Mešťan, PhD.odborný asistent s PhD.

Telefón 048/446 6321, 2150E-mailmichal.mestan@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Katedra financií a účtovníctva EF

Filozofická fakulta UMB

Mgr. Lujza Urbancová, Ph.D.

Mgr. Lujza Urbancová, Ph.D.odborny asistent

Telefón 048/446 5135, 7419E-maillujza.urbancova@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Katedra slovenského jazyka a komunikácie

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

prof. Ing. Pavel Nečas, PhD.profesor

Telefón 048/446 1312E-mailpavel.necas@umb.skPracoviskoFakulta politických vied a medzinárodných vzťahov / Katedra bezpečnostných štúdií FPVaMV

Fakulta prírodných vied UMB

PaedDr. Mgr. Vladimir Siládi, PhD.prodekan pre rozvoj a informatizáciu

Telefón 048/446 7126, 7434   +421917200019E-mailvladimir.siladi@umb.skPracoviskoFakulta prírodných vied / Prodekan pre rozvoj a informatizáciu

Pedagogická fakulta UMB

doc. PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.

doc. PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.odborný asistent

Telefón 048/446 4230E-mailviktoria.soltesova@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Katedra teológie a katechetiky PDF

Právnická fakulta UMB

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M.

JUDr. Ľubica Saktorová, PhD., LL.M.prodekan pre medzinár. vzťahy ,d.š. aleg

E-maillubica.saktorova@umb.skPracoviskoPrávnická fakulta / Prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj

Rektorát UMB

Ing. Ladislav Monček

Ing. Ladislav Mončekkvestor

Telefón 048/446 1153   +421907851831E-mailladislav.moncek@umb.skPracoviskoRektorát / Úsek kvestora

Správa účelových zariadení UMB

Ing. Juliana Čeperováreferent BOZP a PO

Telefón 048/446 6925E-mailjuliana.ceperova@umb.skPracoviskoSpráva účelových zariadení

Univerzitná knižnica UMB

Mgr. Michaela Mikuškováriaditeľka

Telefón 048/446 5206   +421 915 595 360E-mailmichaela.mikuskova@umb.skPracoviskoUniverzitná knižnica

UAKOM - Ústav aplikovanej komunikácie UMB

Mgr. Jozef Siláčiriaditeľ

Telefón 048/446 6987   +421908540717E-mailjozef.silaci@umb.skPracoviskoÚstav automatizácie a komunikácie

Vydavateľstvo Belianum

Mgr. art. Zuzana Ceglédyovávedúca vydavateľstva Belianum

Telefón 048/446 5215E-mailzuzana.cegledyova@umb.skPracoviskoRektorát / Vydavateľstvo Belianum