Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Aktuálne zľavy ITIC

 

 

 Aktuálna ponuka zliav ITIC

Platí pre všetkých držiteľov preukazov ITIC s platnou licenciou

 

Kompletný zoznam zliav máte k dispozícii na 

https://itic.sk/zlavy-na-slovensku/

Informácie o využití preukazu v zahraničí nájdete na:

www.isic.org, www.myisic.com

  


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici