Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Zamestnanecké preukazy

Preukaz učiteľa

pre pedagogických zamestnancov

vizualk ITIC  

Preukaz zamestnanca

pre vedeckých a nepedagogických zamestnancov

vizual zamestnanec


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici