Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Študentské preukazy

Preukaz študenta dennej formy štúdia

      UMB vizuál ISIC od 2019

Preukaz študenta externej formy štúdia

 

Získanie nového preukazu študenta UMB

Z dôvodu momentálnej situácie ohľadom COVID-19 a minimalizovania hromadenia študentov pri preberaní preukazov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka dve možnosti získania preukazu študenta: 

  • Prevziať si osobne
  • Poštou na adresu iba v rámci Slovenskej republiky

Všetky informácie sú na stránke Preukaz pre študenta 1.ročníka v AR 2021/2022


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici