Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - verzia pre nevidiacich

Preukazy UMB - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Preskočiť na obsah
Vyhľadávanie

Študentské preukazy

Preukaz študenta dennej formy štúdia

      UMB vizuál ISIC od 2019

Preukaz študenta externej formy štúdia

 

Získanie nového preukazu študenta UMB

Z dôvodu momentálnej situácie ohľadom COVID-19, posunutia výučby a minimalizovania hromadenia študentov pri preberaní preukazov Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ponúka dve možnosti získania preukazu študenta: 

Všetky informácie sú na stránke Preukaz pre študenta 1.ročníka v AR 2021/2022