Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Terminály a karty

Univerzitný terminál Cominfo

Cez terminál možno prezrieť a aktualizovať osobné údaje a údaje o štúdiu v čipe preukazu pre karty typu DESFire.

Univerzitný terminál TransData

Terminál je technologické zariadenie systému multifunkčných preukazov UMB, ktoré umožňuje skontrolovať správnosť osobných údajov a údajov o štúdiu zapísaných v čipe kariet typu Mifare Classic.

Aktivujú a aktualizujú sa ním dopravné aplikácie a ďalšie externé aplikácie (vedecké knižnice, FaxCopy, Ticketportal).

Umiestnenie univerzitného terminálu TransData

  • Budova bloku C Pedagogickej fakulty - Ružová 13 - pri vrátnici (aktualizuje iba preukazy typu Mifare Classic)
  • Budova Filozofickej fakulty a fakulty prírodných vied - Tajovského 40 - ľavý stĺp ľavého schodiska 
    (aktualizuje iba preukazy typu Mifare Classic)
  • Nová budova Ekonomickej fakulty – Cesta na amfiteáter 1 - pri vrátnici

Bezkontaktné čipové karty

 

 

Mifare Classic

UMB vydávala do 1.8.2014 preukazy na báze kariet s čipom MIFARE Classic 4K typu MF1 IC S70 podľa Metodického usmernenia č. 13/2010-R zo 7. júla 2010 o štruktúre údajov a technickom vyhotovení preukazu študenta 

10 miestne číslo čipu pod fotografiou v tvare XXX XXX XXXX, napr. 123 456 7890.

Preukazy denného študenta majú na zadnej strane logo EMcard v tvare „reďkovky“.

Ďalšie informácie na stránke výrobcu čipu spoločnosti NXP Semiconductors N.V. :

- súhrnné informácie
- produkčný list

Mifare DESFire

UMB vydáva od 18.8.2014 preukazy na báze kariet s čipom MIFARE DESFire EV1 8kB podľa Metodického usmernenia č. 16/2014 o použití, štruktúre údajov a technickom vyhotovení preukazu študenta. 

  2015 ISIC vizuál - zadná strana

17 miestne číslo čipu pod fotografiou v tvare X XXXX XXXX XXXX XXXX, napr. 3 6086 1234 1234 1234. Preukazy denného študenta majú na zadnej strane logo EMcard v tvare obdĺžnika alebo logo TransData.

Sieť verejných UNITerminálov systému TransCard

Spoločnosť TransData v spolupráci s vybranými autobusovými dopravcami a ŽSSK pripravila pre študentov sieť verejných terminálov. Moderný UNITerminál poskytuje nie len informácie o kartách, ale aj komunikáciu s Online zákazníckym centrom či možnosť prolongácie študentských kariet.

V Banskej Bystrici je UNITerminál umiestnený v Zákazníckom centre ZSSK na železničnej stanici, na Ul. 29. augusta.

Sieť UNITerminálov je zverejnená na https://www.transcard.sk/nova-siet-verejnych-uniterminalov/


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici