Ekonomická fakulta

Ekonomická fakulta UMB

Výška školného za externé štúdium
pre študentov prijatých v akademickom roku 2014/2015
Názov študijného programu 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň
 
cestovný ruch 800   1200
ekonomika a manažment podniku 800   1200
financie, bankovníctvo a investovanie 800 1000  
regionálny rozvoj a verejná správa 800    
verejná ekonomika a služby 800   1200
ekonomika a manažment malých
a stredných podnikov
  1000  
ekonomika a správa území   1000  
ekonomika podnikov cestovného ruchu   1000  
ekonomika verejných služieb   1000  
marketingový manažment podniku   1000  

 Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium v akademickom roku 2014/2015 je 800 €.

  1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň
 Výška školného za študijný program poskytovaný výlučne v inom ako štátnom jazyku v akademickom roku 2014/2015
30 30

2500

 

Výška školného za externé štúdium
pre študentov prijatých v akademickom roku 2013/2014
Názov študijného programu 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň
 
cestovný ruch 600   800
ekonomika a manažment podniku 600   800
financie, bankovníctvo a investovanie 600 750  
regionálny rozvoj a verejná správa 600    
verejná ekonomika a služby     800
ekonomika a manažment malých
a stredných podnikov
  750  
ekonomika a správa území   750  
ekonomika podnikov cestovného ruchu   750  
ekonomika verejných služieb   750  
marketingový manažment podniku   750  

 Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium v akademickom roku 2013/2014 je 800 €.

Výška školného za externé štúdium
pre študentov prijatých v akademickom roku 2012/2013
Názov študijného programu 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň
 
cestovný ruch 600   800
ekonomika a manažment podniku 600   800
financie, bankovníctvo a investovanie 600 750  
regionálny rozvoj a verejná správa 600    
verejná ekonomika a služby     800
ekonomika a manažment malých
a stredných podnikov
  750  
ekonomika a správa území   750  
ekonomika podnikov cestovného ruchu   750  
ekonomika verejných služieb   750  
marketingový manažment podniku   750  

 Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium v akademickom roku 2012/2013 je 800 €.

 

Výška školného za externé štúdium
pre študentov prijatých v akademickom roku 2011/2012
Názov študijného programu 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň
 
cestovný ruch 600   700
ekonomika a manažment podniku 600   700
financie, bankovníctvo a investovanie 600 650  
regionálny rozvoj a verejná správa 600    
verejná ekonomika a služby 600   700
ekonomika a manažment malých
a stredných podnikov
  650  
ekonomika a správa území   650  
ekonomika podnikov cestovného ruchu   650  
ekonomika verejných služieb   650  
marketingový manažment podniku   650  

 Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium v akademickom roku 2011/2012 je 600 €.

 

Výška školného za externé štúdium
pre študentov prijatých v akademickom roku 2010/2011
Názov študijného programu 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň
 
cestovný ruch 600   700
ekonomika a manažment podniku 600   700
financie, bankovníctvo a investovanie 600 BŠP  
regionálny rozvoj a verejná správa 600    
verejná ekonomika a služby 600   700
ekonomika a manažment malých
a stredných podnikov
  650  
ekonomika a správa území   650  
ekonomika podnikov cestovného ruchu   650  
ekonomika verejných služieb   650  
marketingový manažment podniku   650  

BŠP - Beplatný študijný program

Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium v akademickom roku 2010/2011 je 600 €.

 

Výška školného za externé štúdium
pre študentov prijatých v akademickom roku 2009/2010
Názov študijného programu 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň
 
cestovný ruch 600   700
ekonomika a manažment podniku 600   700
financie, bankovníctvo a investovanie 600 BŠP  
regionálny rozvoj a verejná správa 600    
verejná ekonomika a služby 600   700
ekonomika a manažment malých
a stredných podnikov
  650  
ekonomika a správa území   650  
ekonomika podnikov cestovného ruchu   650  
ekonomika verejných služieb   650  
marketingový manažment podniku   650  

BŠP - Beplatný študijný program

Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium v akademickom roku 2009/2010 je 600 €.

Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium v akademickom roku 2008/2009 je 384,54 €.

 

 

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Dana Straková