Prehľad projektov z iných grantových schém

Rozšírenie učebňových priestorov telovýchovy v budove športového areálu UMB

  •  Grantová schéma: Výzva na rozvojové projekty Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2017 
  • Trvanie projektu: 01.01.2017 - 31.12.2017
  • Celková suma oprávnených výdavkov projektu: 169 000,00 €

 

Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

  •  Grantová schéma: Výzva na rozvojové projekty Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rok 2017 
  • Trvanie projektu: 01.09.2017 - 31.12.2018
  • Celková suma oprávnených výdavkov projektu: 422 261,44 €

 

 

 

 

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Mgr. Katarína Sedliaková