Aktuálne výzvy

 

Vyhlásené výzvy pre projekty z európskych štrukturálnych a investičných fondov nájdete na stránkach jednotlivých operačných programov alebo na stránke ITMS2014+:

https://www.itms2014.sk/vyhlasene-vyzvy#_i=&_s=1&_o=true

 

 

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Mgr. Katarína Sedliaková