Vydavateľstvo UMB Belianum

Vydavateľstvo UMB Belianum

Tajovského 51, 974 01 Banská Bystrica

 

Mgr. art. Zuzana Ceglédyová

Mgr. art. Zuzana Ceglédyovávedúca vydavateľstva Belianum

Telefón 048/446 5215E-mailzuzana.cegledyova@umb.skPracoviskoRektorát / Vydavateľstvo Belianum

 

 

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Dana Straková