Kontakty - rozvoj a informatizácia

Kontakty na referáty pre rozvoj a informatizáciu UMB

Prorektor pre rozvoj a informatizáciu

doc. Ing. Marek Drímal, PhD.

doc. Ing. Marek Drímal, PhD.prorektor pre rozvoj a informatizáciu

Telefón 048/446 1119   +421 907 827 831E-mailmarek.drimal@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre rozvoj a informatizáciu

 

Ekonomická fakulta UMB

Filozofická fakulta UMB

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Fakulta prírodných vied UMB

  • doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.
    prodekan pre rozvoj a medzinárodnú spoluprácu
    alfonz.gajdos@umb.sk

Pedagogická fakulta UMB

Právnická fakulta UMB

  • Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
    prodekan pre MV a DŠ a legislatívu
    michal.turosik@umb.sk, kl. 3148