Komisia pre RaI

Predseda komisie

Členovia komisie

Ekonomická fakulta UMB

Filozofická fakulta UMB

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Fakulta prírodných vied UMB

  • doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.
    prodekan pre rozvoj a medzinárodnú spoluprácu
    alfonz.gajdos@umb.sk, kl. 7432

Pedagogická fakulta UMB

Právnická fakulta UMB

  • Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
    prodekan pre MV a DŠ a legislatívu
    michal.turosik@umb.sk, kl. 3148

Správa účelových zariadení UMB

Univerzitná knižnica UMB

Centrum vedy a výskumu UMB

UAKOM - Ústav aplikovanej komunikácie UMB