Komisia pre RaI

Predseda komisie

Ing. Marek Drímal, PhD.

Ing. Marek Drímal, PhD.prorektor pre rozvoj a informatizáciu

Telefón 048/446 5805E-mailmarek.drimal@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre rozvoj a informatizáciu

Členovia komisie

Ekonomická fakulta UMB

doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.

doc. Ing. Anna Vaňová, PhD.docent

Telefón 048/446 2150E-mailanna.vanova@umb.skPracoviskoEkonomická fakulta / Katedra verejnej ekonomiky a RR EF

Filozofická fakulta UMB

doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.

doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.odborny asistent

Telefón 048/446 7324E-mailivan.susa@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Katedra translatologie

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.

doc. PhDr. Lucia Rýsová, PhD.docent

Telefón 048/446 1224E-maillucia.rysova@umb.skPracoviskoFakulta polit.vied a medzinárod.vzťahov / Katedra medzinárodných vzťahov FPVaMV

Fakulta prírodných vied UMB

doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.

doc. RNDr. Alfonz Gajdoš, PhD.docent

Telefón 048/446 7310E-mailalfonz.gajdos@umb.skPracoviskoFakulta prírodných vied / Katedra geografie FPV

Pedagogická fakulta UMB

Mgr. Denisa Šukolová, PhD.

Mgr. Denisa Šukolová, PhD.výskumný pracovník

Telefón 048/446 4230, 4524E-maildenisa.sukolova@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Centrum edukačného výskumu PDF

Právnická fakulta UMB

Dr. JUDr. Michal Turošík, PhD.

Dr. JUDr. Michal Turošík, PhD.vedúci katedry

Telefón 048/446 3148E-mailmichal.turosik@umb.skPracoviskoPrávnická fakulta / Katedra dejín a teórie štátu a práva PRF

 

 

Správa účelových zariadení UMB

Univerzitná knižnica UMB

Centrum vedy a výskumu UMB

UAKOM - Ústav aplikovanej komunikácie UMB

 

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Dana Straková