Odborový zväz UMB

Predsedníčka:

Mgr. Zuzana Piliarová
zuzana.piliarova@umb.sk 
FPV UMB 446 7101

Tajomníčka:

Mgr. Danica Kasanická
danica.kasanicka@umb.sk
Rektorát UMB 446 1129 

Členovia Rady predsedov ZO OZ:

Ing. Jozef Krnáč, PhD.
jozef.krnac@umb.sk 
EF UMB 446 2013

PaedDr. Júlia Palovičová, PhD.
julia.palovicova@umb.sk
FF UMB 446 7535

PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.
miroslava.gasparova@umb.sk
PF UMB 446 4861