Odborový zväz UMB

Predsedníčka:

Mgr. Zuzana Piliarová

Mgr. Zuzana Piliarováasistent KB

Telefón 048/446 7101E-mailzuzana.piliarova@umb.skPracoviskoFakulta prírodných vied / Katedra biológie FPV


Tajomníčka:

Mgr. Danica Kasanická

Mgr. Danica Kasanickáreferentka

Telefón 048/446 1129E-maildanica.kasanicka@umb.skPracoviskoRektorát / Referát miezd a ľudských zdrojov

Členovia Rady predsedov ZO OZ:

Ing. Jozef Krnáč, PhD.
jozef.krnac@umb.sk 
EF UMB 446 2013

Andrea Turanová
andrea.turanova@umb.sk
FF UMB 446 7427

PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.
miroslava.gasparova@umb.sk
PF UMB 446 4861