Vedenie UMB

Rektor UMB

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.rektor

Telefón 048/446 1151E-mailvladimir.hiadlovsky@umb.skPracoviskoRektorát

Prorektorka pre pedagogickú činnosť UMB

doc. PhDr. Janka Klincková, PhD.

doc. PhDr. Janka Klincková, PhD.prorektorka pre pedagogickú činnosť

Telefón 048/446 1166, 5139E-mailjanka.klinckova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre pedagogickú činnosť

Prorektorka pre vedu a výskum UMB

doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.

doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.prorektorka pre vedu a výskum

Telefón 048/446 1122, 6219   +421915721335E-mailalexandra.bitusikova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre vedu a výskum

 

Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou UMB

 

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.

doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD.prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou

Telefón 048/446 1126   +421905882305E-mailkatarina.chovancova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou

 

 

Prorektor pre rozvoj a informatizáciu

doc. Ing. Marek Drímal, PhD.

doc. Ing. Marek Drímal, PhD.odborný asistent

Telefón 048/446 5805E-mailmarek.drimal@umb.skPracoviskoFakulta prírodných vied / Katedra životného prostredia FPV

Kvestor UMB

Ing. Ladislav Monček

Ing. Ladislav Mončekkvestor

Telefón 048/446 1153   +421907851831E-mailladislav.moncek@umb.skPracoviskoRektorát / Kvestor

 

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Dana Straková