Internátna rada UMB

Zoznam členov Študentskej internátnej rady UMB

Predseda:

Michal Tušek, michaltusek@centrum.sk

Filozofická fakulta UMB

Podpredseda:

Matej Balgabmatyii@gmail.com

Fakulta prírodných vied UMB

Členovia

Ekonomická fakulta UMB

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Fakulta prírodných vied UMB

Filozofická fakulta UMB

Pedagogická fakulta UMB

Právnická fakulta UMB

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma:  Jana Michalčíková