Akademický senát UMB

Členovia Akademického senátu UMB v Banskej Bystrici:

Predseda:

prof. PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc.

Pedagogická fakulta UMB
email: miroslav.kryston@umb.sk   
tel: 446 4611

Podpredsedovia:

RNDr. Miroslav Hužvár, PhD.

Ekonomická fakulta UMB
email: miroslav.huzvar@umb.sk  
tel: 446 6611

Bc. Dominika Voľanská

Ekonomická fakulta UMB                                                                                                                                                 e-mail: dominika.volanska@studenti.umb.sk

 

Tajomníčka:

Mgr. Monika Luptáková

Rektorát UMB
email: monika.luptakova@umb.sk
tel: 446 1121

Členovia:

Ekonomická fakulta UMB

 • Ing. Alena Kaščáková, PhD., EF UMB, tel: 446 6615
 • Ing. Ľuboš Elexa, PhD., EF UMB, tel: 446 2711
 • Bc. Viktória Lengyelová, EF UMB 

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

 • Mgr. Lenka Štefániková, PhD., FPVaMV UMB, tel: 446 1413
 • doc. PaedDr. Radovan Gura, PhD., FPVaMV UMB, tel: 446 1814
 • prof. PhDr. Peter Terem, PhD., FPVaMV UMB, tel: 446 1923
 • Mgr. Jozef Michal Mintál, FPVaMV UMB 
 • Bc. Michaela Kerčáková, FPVaMV UMB

Fakulta prírodných vied UMB

 • doc. Ing. Alena Očkajová, PhD., FPV UMB, tel: 446 7217
 • prof. RNDr. Vladimír Janiš, CSc., FPV UMB, tel: 446 7228
 • doc. Ing. Peter Urban, PhD., FPV UMB, tel: 446 7103
 • Martin Trnik, FPV UMB 
 • Michal Hric, FPV UMB

Filozofická fakulta UMB

 • PaedDr. Martina Kubealaková, PhD., FF UMB, tel: 446 7334
 • PhDr. Oto Tomeček, PhD., FF UMB, tel: 446 7143
 • PaedDr. Boris Beťák, PhD., FF UMB, tel: 446 7565
 • Mgr. Simona Šedovičová, FF UMB
 • Mgr. Lukáš Moravec, FF UMB 

Pedagogická fakulta UMB

 • doc. ThDr. Albín Masarik, PhD., PF UMB, tel: 446 4911
 • Mgr. Ján Kaliský, PhD., PF UMB 446 4317
 • Bc. Mária Seilerová, PF UMB 
 • Mgr. Štefan Petrík, PF UMB

Právnická fakulta UMB

 • JUDr. Jana Muránska, PhD., PrF UMB 446 3231
 • PhDr. Anna Schneiderová, PhD., PrF UMB, tel: 446 3160
 • JUDr. Peter Tonhauser, PhD., PrF UMB, tel: 446 3234
 • Bc. Martin Babušík, PrF UMB 
 • Julián Gardlík, PrF UMB

Rektorát UMB

 • JUDr. Mária Karlíková, Rektorát UMB, tel: 446 1167
 • Mgr. Katarína Babeľová, Rektorát UMB, tel: 446 1121
 • Ing. Miriam Kutešová, Rektorát UMB, tel: 446 1131

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Dana Straková