Kontakty

Mgr. Jana Kunická

Mgr. Jana Kunickávedúca

Telefón 048/446 6224   +421908748822E-mailjana.kunicka@umb.skPracoviskoRektorát / Univerzitné centrum pre medzin. projekty

 

Ing. Ivana Kýpeťová

Ing. Ivana Kýpeťovámanažér pre zahraničné projekty

Telefón 048/446 6224E-mailivana.kypetova@umb.skPracoviskoRektorát / Univerzitné centrum pre medzin. projekty
Ing. Zuzana Kvetková

Ing. Zuzana Kvetkováfinančný manažér zahraničných projektov

Telefón 048/446 6237E-mailzuzana.kvetkova@umb.skPracoviskoRektorát / Univerzitné centrum pre medzin. projekty
Mgr. Soňa Kollárová

Mgr. Soňa Kollárováfinančný manažér zahraničných projektov

E-mailsona.kollarova@umb.skPracoviskoRektorát / Univerzitné centrum pre medzin. projekty
Bc. Miroslava Švabovská

Bc. Miroslava Švabovskáreferent

Telefón 048/446 6212E-mailmiroslava.svabovska@umb.skPracoviskoRektorát / Univerzitné centrum pre medzin. projekty
Martina Fodorová

Martina Fodorovámanažér pre zahraničné projekty

Telefón 048/446 6212E-mailmartina.fodorova@umb.skPracoviskoRektorát / Univerzitné centrum pre medzin. projekty
Petra Chamková

Petra Chamkováreferent

Telefón 048/446 6212E-mailpetra.chamkova@umb.skPracoviskoRektorát / Univerzitné centrum pre medzin. projekty
Mgr. Michal Filadelfi

Mgr. Michal Filadelfitechnik IT

Telefón 048/446 6231E-mailmichal.filadelfi@umb.skPracoviskoRektorát / Univerzitné centrum pre medzin. projekty

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Dana Straková