Oddelenie právnych služieb a vnútornej kontroly

JUDr. Mária Karlíková

JUDr. Mária Karlíkovávedca oddelenia prvnych sluieb a vntornej kontroly

Telefón 048/446 1167   +421907706991E-mailmaria.karlikova@umb.skPracoviskoRektorát / Oddelenie právnych služieb a kontroly

Eva Guzlejová

Eva Guzlejováreferentka

Telefón 048/446 1133E-maileva.guzlejova@umb.skPracoviskoRektorát / Oddelenie právnych služieb a kontroly

Referát právnych služieb 

Mgr. Eva Detvaiová

Mgr. Eva Detvaiováprvnika

Telefón 048/446 1140   +421905727761E-maileva.detvaiova@umb.skPracoviskoRektorát / Oddelenie právnych služieb a kontroly

Referát kontroly

Ing. Božena Gehrerová

Ing. Božena Gehrerováreferentka petci a sanost

Telefón 048/446 1178E-mailbozena.gehrerova@umb.skPracoviskoRektorát / Oddelenie právnych služieb a kontroly
Ing. Jana Marcinková

Ing. Jana Marcinkováreferentka finannej kontroly

Telefón 048/446 1178E-mailjana.marcinkova@umb.skPracoviskoRektorát / Oddelenie právnych služieb a kontroly

Referát ochrany osobných údajov a registratúrneho strediska

Ing. Jaroslava Šnajdarová

Ing. Jaroslava Šnajdarováreferentka ochrany osobnch dajov a registratrneho strediska

Telefón 048/446 1132E-mailjaroslava.snajdarova@umb.skPracoviskoRektorát / Oddelenie právnych služieb a kontroly

 

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Dana Straková