Úsek kvestora UMB

Ing. Ladislav Monček

Ing. Ladislav Mončekkvestor

Telefón 048/446 1153   +421907851831E-mailladislav.moncek@umb.skPracoviskoRektorát / Kvestor

Sekretariát kvestora

Anna Šufliarska

Anna Šufliarskareferentka oddelenia veobecnej utrne

Telefón 048/446 1171, 1154   +421917681628E-mailanna.sufliarska@umb.skPracoviskoRektorát / Odbor ekonomických analýz a stratégií

 

Útvary a pracoviská riadené kvestorom:

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Ing. Dana Straková