Kontakty - veda a výskum

doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.

doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.prorektorka pre vedu a výskum

Telefón 048/446 1122, 6219   +421915721335E-mailalexandra.bitusikova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre vedu a výskum

Mgr. Iveta Voskárová

Mgr. Iveta Voskárováreferentka prorektora pre vedu a výskum

Telefón 048/446 1120E-mailiveta.voskarova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre vedu a výskum

 

Kontakty na referáty vedy a výskumu

Ekonomická fakulta UMB

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB

Fakulta prírodných vied UMB

Filozofická fakulta UMB 

  • doc. PhDr. Peter Mičko, PhD.
    prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
    peter.micko@umb.sk, kl. 7412
  • PhDr. Lucia Allmanová
    referentka pre vedu a doktorandské štúdium
    lucia.allmanova@umb.sk, kl. 7621

Pedagogická fakulta UMB

Právnická fakulta UMB

Návrhy a pripomienky k tejto stránke prijíma: Mgr. Iveta Voskárová