Prorektorka pre vedu a výskum UMB

doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.

doc. PhDr. Alexandra Bitušíková, CSc.docentka

Telefón 048/446 1122, 6219   +421915721335E-mailalexandra.bitusikova@umb.skPracoviskoFilozofická fakulta / Katedra sociálnych štúdií a etnológie

Referát prorektorky pre vedu

Mgr. Iveta Voskárová

Mgr. Iveta Voskárováreferentka prorektora pre vedu a výskum

Telefón 048/446 1120E-mailiveta.voskarova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektor pre vedu a výskum

 

Útvary a pracoviská riadené prorektorom pre vedu a výskum: